Kamu İhale Sözleşmeleri Eğitimleri

 • Anasayfa
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Eğitimleri
Kamu İhale Sözleşmeleri Eğitimleri
Kamu İhale Sözleşmeleri Eğitimleri
 • Kamu İhale Kanunu kapsamında, Doğrudan temin ya da pazarlık üsülü kapsamında imzalanan sözleşme türleri
 • Tip Sözleşmelerde bulunması zorunlu kayıtlar
 • Birim Fiyat, Anahtar Teslimi ya da Götürü usülle imzalanan Kamu İhale sözleşmeleri
 • Kamu İhale Sözleşmelerinin ekleri olan teknik ya da idari şartnamelerin yorumlanması, dikkat edilmesi gereken hususlar, buradaki hükümlerin bağlayıcılığı
 • Sözleşmelerin ekleri ve bağlayıcılıkları, öncelik ve uygulanma sıraları
 • Altyüklenici ya da Teknik ya da Anahtar Teknik Personel Çalıştırılması uygulaması
 • İş programı, proje planı ve Kamu ihaleleri kapsamında işin ve/veya sözleşmenin başlangıcı, sözleşmenin ve/veya işin süresi
 • Kamu İhalelerinde Gecikme Cezası ya da ceza-i şartın yorumu ve önemi
 • Sözleşmelerde hangi hallerde ve şekillerde değişiklik yapılabileceği
 • Fiyat Farkının ne şekilde hesaplanacağı ve ikincil mevzuatı
 • Birim Fiyat uygulaması
 • İş eksilişi ya da iş artırımının ne şekilde düzenlendiği ve nasıl uygulanması gerektiği
 • Garanti ya da teminat süresinden ne anlaşılması gerektiği, bu sürenin başlangıcının ya da bitiminin hukuki sonuçları
 • Mücbir Sebep hallerinin neler olduğu, uygulaması ve yetki
 • İdareden kaynaklanan nedenlerle Süre Uzatım Hallerinde ne şekilde hareket edilmesi gerektiği
 • Revize iş programı
 • Fesih ve Tasfiye İşlemlerinin nasıl yapılacağı
 • Geçici ve Kesin hakedişin uygulaması
 • Kontrol Teşkilatı Görev ve Sorumlulukları
 • Hem Geçici kabul hem de kesin kabul heyetinin teşkili
 • Geçici ve Kesin kabul işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Hakediş Raporu  ve ödemeye bağlanmasında ne şekilde hareket edilmesi gerektiği