Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı

Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı
Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı
Bu hizmet kapsamında kurumunuzla bir yıllık bir süre içerisinde belirli ve önceden planlanmış bir program dahilinde güvenlik danışmanlığı hizmeti verecektir.

İki haftada bir gün gerçekleşecek bu danışmanlık hizmeti kapsamında kurumun IT altyapısında güvenlik riski oluşturabilecek yapılanmaların varlığı veya yeni projelerde olası güvenlik risklerinin neler olabileceği gibi konu başlıkları ele alınacaktır.

Aynı şekilde kurum bünyesinde yer alan güvenlik altyapısındaki log kayıtları analiz edilecek ve olası şüpheli durumların detaylı analizi yapılacaktır.

Bu hizmet kapsamında ayrıca olası bir siber olaya müdahale edip (bilgi hırsızlığı, şantaj, hacking, vb gibi olaylarda) müşteri bünyesinde yer alan ve ilgili olayların çözülmesinde kullanılacak gerekli sayısal delilleri elde etme ve bu delilleri analiz edip, gerekli raporları hazırlama hizmeti de yer almaktadır.